Referat na plenumu čeb. društva Litija dne 30. jan. 1977

Nekaj na kratko, da bodo še drugi prišli do besede. Govora bo o tej nesrečni pršici.
Iz okolice Litije je bilo lani poslanih na pregled 6 vzorcev čebel od teh je Zavod pri štirih našel okužbo. Če bi vzeli to kot povpreček, imamo clani 3/4 čebelnjakov okuženih, kako je pri nečlanih pa sploh ne vemo.

Od teh štirih je plinil svoje čebele samo eden, vendar ni zaradi tega ne vodstvo društva ne veterinarja zabolela glava. Ugotavljam pomankljivo oz. sploh nikakršno zakonodajo v tem pogledu. Vse je fakult. nič ni obligatornega, se pravi, vsak lahko počne, kakor se mu želi.
Tajnik P., kot gonilna sila v društvu je bil tistikrat v bolnici, vendar bi bili društv. čebele lahko zdravili, saj nas je v odbor izvoljenih skoraj četrtina članstva in vsak ima kako vozilo. Ker pa taka akcija ne kaže dobička ne slave, nismo nič naredili. Obtožujem tudi sebe, saj sem tudi sam odbornik. Na dveh sejah sem tako stanje ostro kritiziral, pri čemer sem iztiril, kar ni v mojem značaju. Zato se danes pred vsemi opravičujem predsedniku tajniku in preds. nadz. odbora za svoje neopr. ostre besede.
Namreč, človek se nikoli ne bi smel spoprijeti z dejstvi, sicer jih dobi po prstih. Pozoren sem postal, ker niti en odbornik ni podprl moje kritike. Zato sem še danes mnenja, da je bila moja kritika take nedejavnosti zgrešena.

Na eni tistih sej je en naš odbornik izrazil sum, da imamo bolezni zato, ker slabo skrbimo za čebele. Pravi: Jaz jim dajem česen, pa imam vedno zdrave. Vidite, zaradi slabega življenja noben človek ne bo obolel za kužno boleznijo, kvečjemu, da ima dispozicijo. Tako je tudi z živalmi. Kar se pa česna tiče, znanost ni mogla ugotoviti, da bi imel kak zdravilen vpliv na čebele. Sam sem tudi rinil čebelam česen, pa sem imel dvakrat zapored pršico v čebelnjaku. Torej?
Pršica se pojavlja v ciklusih. Kako leto se pojavi množično, nasled. Leto se potuhne, da je morda še zavod ne bi ugotovil, zato pa potem čez dve, tri leta zopet silovito izbruhne, če medtem čebel nismo plinili. V splošnem traja 4 – 5 let, da čebelar sploh opazi, da ima v čeb. pršico, ker mu nekatere družine propadajo namesto da bi napredovale. Komur se spomladi ob nizkih temperat. čebele zapikujejo v sneg pred čebelnjakom, ima pršico ali pa nosemo. Ob avstr. meji dobivajo čeb. iz A. neka zdravila proti pršici in jih mešajo med raztopino.

Na koncu še nekaj. Naša Zveza nam piše v Slov. čeb. : Čebele odvzema in pošilja Zavodu na pregled veterinar. Sedaj pa poglejmo, kaj se dogaja v praksi. Nevesten čebelar vzame čebele za pregled iz svojega najboljšega panja in jih z vet. podpisom pošlje na pregled. Z oz. na značaj vet. službe sploh ni mogoče, da bi vet. hodili po čeb. in pobirali čebele. Zato prosim preds. Zveze naj se ta nemogoči predpis spremeni tako, da odvzema čebele čeb. preglednik, v nobenem primeru pa ne čebelar sam, kakor se sedaj dogaja.

Copyright © 2018 Čebelarstvo Lučka