V to knjigo so vneseni vsi moji glavni izdatki v zvezi s cebelarstvom, niso pa zapopadeni eventuelni dnevni in manjši izdatki. Z. oz. na to, da sem zacel cebelariti v casu okupacije, so bili prvi zneski, kar je v knjigi posebej oznaceno, placani v nemških markah. Za eno marko so nam Nemci vzeli 20 Din, po osvoboditvi smo pa prejeli za 1 Rm 0.60 Din. Na ta nacin se je unicila gotovina nam vsem, ki smo kaj imeli .
Bil sem od leta 1942 tajnik ceb. družin Šmartno, Litija in Trebeljevo, cebel pa nisem imel. Ko pa je bila družina Weilgoni st. iz Grbina izseljena, sem prevzel njegove cebele v oskrbo, da mu jih ohranim do njegove vrnitve od partizanov, kar se je tudi zgodilo.

V letu 1943 sem pricel graditi cebelnjak v Sitarjevcu, tedaj sem imel komaj par družin, toda v letu 1947 sem imel že kakih 12 dobrih družin, cebelnjak pa še ne bo kmalu poln.
V jeseni 1952 je bil cebelnjak že natrpan s cebelami, saj je bilov njem kar 23 panjev pa še v Poljanah 7 polnih in 2 prazna, zato sem sklenil spomladi 1953 cebelnjak za 2 m podaljšati.
30. sept. 1987 ob 5.45 – pogorel cebelnjak zaradi pozabljene prižgane svece.

pogodba

Copyright © 2019 Čebelarstvo Lučka