Že v zimi 1947/48 se je govorilo, da bo cebelarska zadruga v Sl. razpušcena. Bilo je mnogo besed, ugibanj, razgljabljanj, toda nekaj natancnejšega nam na vseh sestankih in posvetih ni nobeden mogel povedati. Reklo se je, da pridejo cebelarji vclanjeni vsak v svojo Kmetijsko zadrugo v svojem kraju, Ceb. zadruga se likvidira, pri minist. za kmet. bo nek odd. za ceb. pri Poslovni zvezi LRS pa odsek za kmet. živinor. sadjer. in ceb. Zaceli smo v poletju z delom pri svojih zadrugah na deželi. Brezdvoma bo ceb. organizacija cisto padla.
Letos zelo mokra spomlad, navzklic temu spomladanska paša dobra, v hribih odlicna. Hribci so imeli vedno mano in so nekateri do junija dvakrat tocili. Mi v dolini smo se slabše odrezali, vendar smo tocili cist cvetlicni med.
Dne 15.6. smo peljali iz Litije 55 panjev na Verd na hojo. Bilo je toliko reklame, kako medi, a kad tamo ništa. Upamo pa, da bo zagotovo zamedila, ker so letos soncne pege in ne vem kaki vse pogoji. Vederemo, ampak je muka to prenašanje panjev. Bili smo vsi po dovršenem delu cisto zbiti. Jaz sem dal 10 panjev.
Še tole: Dne 23.5. je bil v Litiji splošen ceb. zbor; Dopoldne predavanje ( Rojec, Bitenc ) prakticni tecaj o vzreji matic, popoldne pa izlet na našo plemenilno postajo Reka- Pusti mlin ( vino, ovca ). Udeležba 75 cebelarjev iz celega zasavja in Sv. Križa .
Dne 8.8.1948 ustan. obcni zbor kmet. zadruge v Litiji in otvoritev zadružnega doma. Cebelarji vkljuceni v kmet. zadrugo, zato ceb. zadruga, podružnice in družine v likvidaciji. Sicer je pa še vse zelo nejasno.
Dne 12.8. cebele iz Verda v Temenico; hoja ni medila, panji so izgubili po 4 kg na teži, družine zelo opešale. Medila je pa na Krasu, Postojni in Jesenicah.
Dne 12.9. smo jih prepeljali naza iz Temenice; prevoz z avtom je drag. Ajda je letos slabo medila; od 10 panjev v paši ima komaj 7 zimsko zalogo. Onih 7 družin, ki je bilo doma nima cisto nic medu. Vsem bo treba dati celo porcijo; ves cvetlicni med bo šel nazaj!
V pocetku oktobra pokrmil 60 kg sladkorja in 10 kg medu, vsakemu panju ca 4 kg. Naprozi prodal 30 kg medu in kupil 50 kg sladkorja.
Božic 1948: Zadruga v Lj. spi, septembrska št. Slov. ceb. je izšla v oktobru in potem vse tiho je bilo. Pribora za panje ni. V kmet. zadrugah pa sploh ni nicesar.
Šušlja se, da se želi, da bi cebelarji dali svoje cebele v zadruge, posebno vecji; vse izgleda, da nam bo cebelarsko veselje in vse kar je s tem v zvezi kmalu temeljito zagrenjeno.
1.4. Družine cepajo, da je kaj. Vsled vztrajne suše že od januarja, vedno burja, vse suho. Sava presiha. Paše nic, medu ni, sladkorja ni. Ceb. zadruga je dala nekaj malega sladkorja te dni podružnicam v kontrahiranje za med v relaciji 1 : 1, vosek 2 : 1. Se pravi, dobiš 10 kg sladkorja, se obvežeš oddati 10 kg medu. Sladkor 33 din, med 50 din za kg. Veliko je povpraševanje po cebelah in panjih, cebel ni na prodaj, za panje ni pribora. Kranjice drže po 2000 din, oz. en kompl.nov prazen AŽ panj za dobrega kranjica.
December 1949- pogled nazaj
Letos v vseh ozirih zanic. Zadruga ne da nobenega glasu od sebe. Izšlo je nekaj številk Slov. cebelarja v zelo skrceni izdaji. To je vse. Sicer nimajo nicesar. Edino satnice dado za vosek. Kdo je le imel interes na tem, da je razbil zadrugo in unicil elan cebelarjev. V tem letu nismo imeli niti enega sestanka.
Cebelarili smo tudi v izgubi. Prevoz na Verd brez haska; prevoz v ajdo brez uspeha. Jeseni smo pa združevali, da je bilo kaj. Spomladi je bilo malenkost cvetlicnega, toda ne dovolj za v jeseni nakrmiti vse lacne družine.
Interesantno: ljudska oblast je nekaterim kmetom naložila, da morajo imeti toliko in toliko AŽ panjev, Planinšek iz Racice( Štanga) n. pr. 30 panjev. Kakor da so panji in družine brezove metle, ki jih lahko narediš po želji. Mogoce bo pa šlo, bomo videli.

1950

Ljudska oblast ve, da so cebelarji zazimili skoraj suhe družine, ko je bila lani tako slaba letina. Zato je priskocila na pomoc s sladkorjem za spomladansko pitanje in to po ceni din 33 za kg ( denaturiran ). Mora se pa vsak cebelar zavezati, da bo dal za vsak prejeti kg sladkorja: vslabi letini 3 kg, v dobri pa 5 kg medu, katerega bo prejel placanega po din 50 za kg. Do sedaj se tukaj še nobeden cebelar ni prijavil za te vrste kontražo. V prosti prodaji je sladkor kg 300 din, med pa 450 kg.
Letos dobra letina. Smreka je medila, kostanj je dal na panj po 10 kg. Hoja medi. Toda, ko sem jaz pripeljal na Krim, je prišla ploha, medenja pa konec. Dobro, da sem peljal medene v pašo. Potem je medila okrog Logatca in Planine. Cim mi tja, ploha, medenja konec.
Cvetlicnega je bilo po 10 kg na panj, potem sem v Grcarevcu iztocil smrekovca, ki so ga imele še iz Litije, pomešanega hojevcem izpod Krima. Na 14 panjev 100 kg. Med odlicen, boljši od cvetlicnega.
Hoja je le tu pa tam malo prijemala, pravega donosa ni bilo, cebele so pa strašno oslabele, zato tudi na ajdi v Temenici navzklic dobri paši niso vse nabrale zaloge.
Cudna zima 1950/51. Novembra padel sneg, da je drevje polomilo, pa takoj skopnel. Za Božic je bilo malo belo, pa ga je takoj vzel jug in potem nic snega do konca januarja, ko je bilo malo belo po hribih, po dolini nic. Vso zimo skoraj nobenkrat pod 0. Cebele so pogosto izletavale. Griže ne bo.
Dne 18. febr. je bil v Litiji ustanovni obcni zbor Ceb. društva po intenciji Min. za kmet. in po pravilih poslanih od zgoraj, s poseb. privilegiji soc. sektorja. Nisem prav nic vzhicen nad tem, do so mi spet naložili tajniško garanje.
V dneh 13.,14. in 15. okt. je bila v Litiji sadjarska razstava, kateri smo prikljucili še skromno cebelarsko razstavo. Sodelovalo je le malo cebelarjev. Bitenc je dobil 1000 din, Žunko pa 500 din nagrade za razstavljene predmete.
Letos so se odkazali samo tisti, ki so imeli cebele v Liki na žepku, vsi drugi so morali krmiti. Tam je pa bilo najmanj 30 kg na panj in še zimska zaloga. Glasom casopisnih porocil je prinesel nek panj v okolici Gracaca od 2.8. do2.9. celih 100 kg medu, nek dan je nabral na 10 kg.
1952

Prvi izletni dan je bil šele 22. februar. Takih izgub ne pomnijo stari cebelarji. V hribih so skoraj vse cebele prec, tudi po 15- 20 družin enemu. Kdor ni nakrmil s sladkorjem- to ni nobeden- je imel spomladi vse mrtvo. Na podrocju društva Litija je padlo po mojih nepopolnih zapiskih nad 210 družin. Meni ni padel nobeden, pac pa so bile nekatere družine nekoliko oslabljene. Zahvaliti se imam edino soncni legi cebelnjaka.
Spomladi aprila dober razvoj, toda še 16. maja nisem slišal niti o enem roju v okolici. 20. maja splošna slana. Niti en cebelar tega kraja ni tocil cvetlicnega. Kostanjevca je bilo 5-7 kg na panj, ajdovca ravno toliko. V splošnem za neprevaževalce zelo slaba letina, za nekatere prevaževalce še slabša, ker žepek ni medil.
1953
Dolga zima, nekaj malega izleta koncem januarja, splošni koncem februarja. Zaradi silne suše in mraza resa ni dala nic. 20. marca se v gozdu zemlja še ni otajala; stalno burja in hud mraz ponoci.

Copyright © 2019 Čebelarstvo Lučka