Ko je moj stari oče Ivan Žunko iz Litije začel čebelariti, je začel pisati tudi čebelarski dnevnik. Tako se je ohranilo tudi nekaj čebelarske zgodovine.
Nekaj mesecev pred smrtjo je dobil pismo g. Rak Ivana, delegata v ZČDS, zaradi polemike po objavljenem prispevku v Slovenskem čebelarju (odpri pismo), na katerega je odgovoril (odpri pismo) in se predstavil:

“Moj rojstni kraj je Selnica ob Dravi, kamor še vedno rad zahajam in kjer imam še malo parcelo zemlje. Po prvi vojni in končanih bojih za Koroško, sem stopil v orožništvo in bil pozneje na Notranjskem komandir postaje Lož in Rakek, pred okupacijo pa vodnik orožniškega voda za okraj Litija. Po okupaciji pa administrativni železniški uslužbenec, kjer sem dočakal upokojitev. Med vojno sem bil tajnik treh Imkerortsfachgruppen. Iz Celovca je namreč prihajal sladkor za čebele, pa je bilo treba gotove administracije, da se ga je dobilo. Kot tak sem moral postati čebelar, sicer smo pa tudi pri nas doma imeli čebele. Čebelnjak imam dober km dalec v hribu, v katerem je stalno nad 30 družin AŽ. Bil sem glavni pobudnik ustanovitve tukajšnjega društva in potem nad 20 let tajnik in eno leto predsednik; sedaj sem nekaj let samo še član nadzornega odbora. Maja bom dovršil 82 let.”

pohvala

Copyright © 2018 Čebelarstvo Lučka